Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

C. Klasztor oo. Paulinów przy Kościele św. Zygmunta

Pierwszy budynek klasztoru zbudowany został zapewne po przejęciu go w 1474 roku przez paulinów jasnogórskich, natomiast pierwsza informacja o istnieniu murowanej budowli pochodzi dopiero z 1598 roku. W wizytacji parafii częstochowskiej zleconej przez biskupa krakowskiego i kardynała Jerzego Radziwiłła zostało odnotowane, że przeor i trzej bracia mieszkają w murowanym klasztorze obok kościoła. Około połowy XVII wieku nastąpiła rozbudowa, a właściwie budowa nowego budynku. Inicjatorem podjętego wówczas przedsięwzięcia był o. Andrzej Gołdonowski. Gotycki budynek klasztoru miał być połączony z kościołem na wysokości piętra arkadowym przejściem. Wygląd klasztoru ukazuje nam m.in. sztych J.A. Gorczyna. Na południe od kościoła można zauważyć piętrowy budynek, zwieńczony wysokim dachem, z sześcioboczną wieżyczką, nakrytą cebulastym hełmem. Widoczny jest także ganek z oknami, wsparty na dwóch arkadach, który łączył kościół z klasztorem.

Grafika: