Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Ł. Folwark Minorowski

Folwark zwany Minorowskim znajdował się pod Jasną Górą, przy granicy domen miejskich z klasztornymi, i z czasem stał się własnością wójtostwa. W 1660 roku folwark zakupił bowiem od Adama Głowackiego wójt Aleksander Bełdowski za sumę 500 złp. Folwark mógł składać się z głównego budynku, zapewne mieszkalnego – ustawionego elewacją frontową ku wschodowi, który pokryty był dwuspadowym dachem, możliwe że z facjatą w połaci dachowej oraz gankiem. Kolejne budynki – w tym obory, stodoły, stajnie – były parterowe i przylegały do południa, zachodu i północy, tworząc tym samym zamknięty czworobok. Na sztychu Jana Aleksandra Gorczyna można także zauważyć, że folwark podczas oblężenia Jasnej Góry rozgrabiono i częściowo spalono.

Grafika: