Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Główka fajki

Przedmiot Główka fajki
Numer inwentarza M.Cz.I 357a
Czas powstania okres nowożytny
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał glina wypalona
Lokalizacja na wystawie Gablota nr XIII

Fragment fajki z plastycznym zdobieniem