Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Krzyżyk

Przedmiot Krzyżyk
Numer inwentarza M.Cz.I 350a
Czas powstania okres nowożytny
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał stop matali kolorowych
Wymiary szer. 1,8 cm, wys. 2,6 cm, wys. uszka 0,8 cm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr IX

Avers: Chrystus Zbawiciel na krzyżu

Revers: symbole Męki Pańskiej