Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Paciorki

Przedmiot Paciorki
Numer inwentarza M.Cz.I 367a
Czas powstania okres nowożytny
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał szkło
Wymiary średn. 0,8 cm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr IX

Szklane paciorki różańca