Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Szeroki grosz praski (odmiana IV)

Przedmiot Szeroki grosz praski (odmiana IV), Królestwo Czech, Władysław II Jagiellończyk
Numer inwentarza M.Cz.III/N 231
Czas powstania lata 1471–1516, men. Kutná Hora
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Warszawska
Materiał srebro
Waga i wielkość 3 g; 28 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr VI

Av.: Korona, w podwójnym otoku: WLADISLAVS SECVNDVS / DEI GRATIA REX BOEMIE [Z BOŻEJ ŁASKI KRÓL CZECH / WŁADYSŁAW DRUGI]

Rv.: Lew czeski, w otoku: GROSSI PRAGENSES [GROSZE PRASKIE]

Moneta ze skarbu odkrytego w 1962 r.