Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

1/24 talara

Przedmiot 1/24 talara (grosz), Elektorat Brandenburgii, Jan Zygmunt Hohenzollern
Numer inwentarza M.Cz.III 7043 n
Czas powstania 1615, men. Drezdenko
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1, 486 g; 20,7 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: jabłko królewskie ze znakami „Z4", w otoku: ·IO SI∙D:G·MA·B·S·RI·

Rv.: pięciopolowa tarcza herbowa, w otoku: A·E·E∙I∙PIU·C·M·D·1·6·HL·1·5·, ligatura HL – zarządcy mennicy Henryka Lafferta

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.