Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

1/24 talara

Przedmiot 1/24 talara (grosz), Elektorat Brandenburgii, Jan Zygmunt Hohenzollern
Numer inwentarza M.Cz.III 7044 n
Czas powstania 1613, men. Barby (?)
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,286 g; 20,9 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: czteropolowa tarcza herbowa, w otoku: ∙MON NOVA∙COMIT∙BARB∙ET∙M∙

Rv.: jabłko królewskie ze znakami „Z4", po bokach litery H _ M (Heinrich Meyer), w otoku: MAT∙I D∙G RO IM∙SEM∙AV 16∙ _ 13

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.