Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

1/24 talara

Przedmiot 1/24 talara (grosz), Hameln – miasto
Numer inwentarza M.Cz.III 7047 n
Czas powstania 1609, men. Hameln
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,338 g; 21 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: pomiędzy kościelnymi wieżami herb miasta, w otoku: MO∙N∙ARG∙REIO∙HAME∙ znak mincerza Sebastiana Schorasa

Rv.: jabłko królewskie ze znakami „Z4", w otoku: RVD∙II∙RO∙LM∙SEM*A∙ 16 _ 09

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.