Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

1/24 talara

Przedmiot 1/24 talara (grosz), Hildesheim – miasto
Numer inwentarza M.Cz.III 7054 n
Czas powstania 1602, men. Hildesheim
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,732 g; 20,8 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: tarcza herbowa z ozdobnym hełmem, w otoku: MO NO∙RE _ IP∙HILD, znak mincerski – skrzyżowane haki – Henniga Hansa

Rv.: jabłko królewskie ze znakami „Z4" dzieli rok 16 _ 0Z, w otoku: RVDOL∙II∙ROM∙IMP∙SEM∙A

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.