Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

1/24 talara

Przedmiot 1/24 talara (grosz), Korbea – opactwo, Dietrich IV von Beringhausen
Numer inwentarza M.Cz.III 7056 n
Czas powstania 1614, men. Höxter
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,292 g; 20,7 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: czteropolowa tarcza herbowa nałożona na miecz i pastorał, powyżej mitra, w otoku: TEOD∙D∙G∙ABB CORB

Rv.: jabłko królewskie ze znakami „Z4", po lewej hak mincerski – znak Hansa Kaysera, w otoku: MATI D∙G∙RO:I∙S∙AV∙16∙ _ ∙14∙

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.