Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

1/24 talara

Przedmiot 1/24 talara (grosz), Kwedlinburg – opactwo, Dorota von Sachsen
Numer inwentarza M.Cz.III 7058 n
Czas powstania 1615, men. Kwedlinburg
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,471 g; 20,2 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: dwupolowa tarcza herbowa w otoku: ·MON·NOV·D·G·DOROTHÆ·

Rv.: jabłko królewskie ze znakami „Z4", po prawej ligatura TE mincerza Tobiasa Eitzea, w otoku: DVC·SAX·AB·QVEDEL· 16 _ 15

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.