Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

1/24 talara

Przedmiot 1/24 talara (grosz), Kwedlinburg – opactwo, Dorota von Sachsen
Numer inwentarza M.Cz.III 7060 n
Czas powstania 1617, men. Kwedlinburg
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,342 g; 20 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: dwupolowa tarcza herbowa, w otoku: MO∙NOV∙D∙G∙DOROTHEÆ HL∙, ligatura HL mincerza Heinricha Löhra

Rv.: jabłko królewskie ze znakami „Z4", w otoku: DVC∙SAX∙AB∙QVED∙ 16 _ 17

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.