Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

1/24 talara

Przedmiot 3 krajcary, Hrabstwo Solms-Lich, Ernst II
Numer inwentarza M.Cz.III 7072 n
Czas powstania 1615, men. Södel
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,009 g; 21,4 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: czteropolowa tarcza herbowa, skrócony rok [1] _ 6, w otoku: ERNEST∙CO∙SOL[\\]LICH∙S∙D∙G, znak mincerski Hansa Schmidta von Bielefeld

Rv.: Orzeł cesarski, na piersi „3" – wartość nominału, w otoku: ∙MA[\\\]A∙I∙D∙G∙RO∙[IMP]∙S∙A∙1615∙

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.