Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Półtorak koronny

Przedmiot Półtorak koronny, Polska, Zygmunt III Waza
Numer inwentarza M.Cz.III 7082 n
Czas powstania 1614, men. Kraków
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,192 g; 20,7 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: pięciopolowa tarcza herbowa pod Koroną, w otoku: [SI]GIS∙3∙D∙G∙ (3) REX PM∙D∙L∙

Rv.: jabłko królewskie ze znakami „Z4" dzieli rok 1_4, w otoku: MONE∙NOV _ REG∙POL∙ herb Abdank Stanisława Warszyckiego podskarbiego wielkiego koronnego w latach 1610–1616, znak menniczy – skrzyżowane haki mennicze

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.