Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Półtorak koronny

Przedmiot Półtorak koronny, Polska, Zygmunt III Waza
Numer inwentarza M.Cz.III 7098 n
Czas powstania 1616, men. Bydgoszcz
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,464 g; 20,5 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: pięciopolowa tarcza herbowa pod Koroną, w otoku: SIGI 3 DG (3) REX PMDL

Rv.: jabłko królewskie 1_6, w otoku: *MONE NO _ REG POL, herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego w latach 1617–1624

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.