Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

3 krucierze koronne

Przedmiot 3 krucierze koronne, Polska, Zygmunt III Waza
Numer inwentarza M.Cz.III 7105 n
Czas powstania 1617, men. Kraków
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,332 g; 21,8 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: popiersie króla, w otoku: SIGIS∙III∙DGR (3) PO M∙DL∙

Rv.: pięciopolowa tarcza herbowa pod Koroną, w otoku: III CRV∙REG _ POL∙1617, herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego w latach 1617–1624

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.