Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

3 krajcary

Przedmiot 3 krajcary, Śląsk, Księstwo Cieszyńskie, Adam Wacław
Numer inwentarza M.Cz.III 7107 n
Czas powstania 1611, men. Cieszyn
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,342 g; 21 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: popiersie księcia, w otoku: ∙A∙W∙D:G∙I∙S ③ T∙E∙M∙G∙D

Rv.: tarcza herbowa, nad tarczą hełm z klejnotem, po bokach D_ R – znak Dietricha Rundta, w otoku: GROS∙AR _ III∙CRV:611

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.