Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

3 krajcary

Przedmiot 3 krajcary, Śląsk, Księstwo Legnicko-Brzeskie, Jan Chrystian i Jerzy Rudolf
Numer inwentarza M.Cz.III 7115 n
Czas powstania 1616, men. Złoty Stok
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,280 g; 20,6 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: Orzeł śląski, w otoku: IO∙CHR∙ET∙GEO∙RVD∙DVC∙SIL∙L∙B +

Rv.: pod mitrą książęcą dwie tarcze herbowe – legnicka i brzeska, poniżej „3", w otoku: MO NOV∙ARG∙REICHST∙1616

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.