Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

3 krajcary

Przedmiot 3 krajcary, Śląsk, Księstwo Ziębicko-Oleśnickie, Karol II
Numer inwentarza M.Cz.III 7129 n
Czas powstania 1613, men. Oleśnica
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,637 g; 20,9 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: popiersie władcy, w otoku: CAROL∙D.G D ③ MVNS∙ET∙OLS∙

Rv.: pięciopolowa tarcza herbowa, nad nią jabłko królewskie, w otoku: CO∙GLA∙SVP∙ _ CAP∙V∙SL∙613, ligatura BVS – znak mincerza Bazyliusa von Sonn

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.