Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Pochylnia

W trakcie badań wykopaliskowych w 2012 r. natrafiono na mury tworzące wejście do piwnic ratusza z zewnątrz, od strony zachodniej. Mury tworzyły „korytarz” zbudowany z dwóch ścian zaporowych, znajdujących się po obu stronach pochylni uformowanej z ziemi i kamieni. Ściany „korytarza” dochodziły do zamurowanego wejścia do piwnic, a od strony północno-zachodniej mur łączył się z linią zachodnią kramów. Mury posadowiono na wkopie studni drewnianej, co świadczy o tym, że powstały po zakończeniu okresu użytkowania studni.

Grafika: