Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Kuźnia

Przy ratuszu, od jego strony północno-zachodniej odkryto i przebadano warstwę kulturową,
którą tworzył ciemnoszary piasek, miejscami czarny, zawierający węgle drzewne po spalonych i nadpalonych fragmentach drewna. W jej obrębie znaleziono liczne żużle, spieki, łupki żelazne z resztkami węgla drzewnego i w kształcie miseczkowatym, pochodzące z dymarek. Wyżej wymienione elementy znajdowały się jedynie w obrębie opisanej warstwy, wyznaczającej granice obiektu – domniemanej kuźni. Obecność grudek stopów metali kolorowych występujących wspólnie z łupkami żelaza może świadczyć o funkcjonowaniu w tym miejscu także topni. Topnie miały znajdować się w „bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia z wagą”. Ze względu na poważne zniszczenia obiektu, nie sposób odtworzyć jego pierwotnych wymiarów i kształtu.

Grafika: