Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Studnia kamienna

Studnie były stałym elementem krajobrazu publicznej strefy miasta. Pojawiały się zaraz po lokacji. Studnie publiczne znajdowały się w miejscach istotnych dla miejskiej społeczności, zwłaszcza na placach handlowych i przy ważnych arteriach, w miejscach przebywania dużej ilości ludzi i zwierząt.

Na Rynku w Częstochowie odkryto kilka studni, w tym trzy studnie najstarsze, związane z funkcjonowaniem placu targowego przy ratuszu.

Zarys studni pojawił się na poziomie ok. 60–80 cm od obecnego poziomu gruntu. Studnia o średnicy ok. 160 cm posiadała grubość ścianek w granicach od 45 do 60 cm. Wykonana była z łamanego kamienia wapiennego. Płaskie bloczki kamienne dopasowane były do siebie bez użycia spoiwa łączącego elementy kamienne. Tworzyły one strukturę mocną i stabilną. Wokół zewnętrznych krawędzi studni rysował się w przybliżeniu kolisty wkop studzienny.

Grafika: