Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Chłodnia?

W pobliżu studni kamiennej stał niewielki budynek na kamiennym fundamencie o wymiarach ok. 4,80 x 5,80 m. Budynek posiadał grube mury. W narożnikach zachowały się relikty diagonalnie ustawionych skarp – najszersza, bo licząca około 2 m szerokości, wspierała narożnik północno-wschodni. Wnętrze budynku o lekko trapezowym planie zajmowało powierzchnię okołu 9 m2. Wewnętrzne lica ścian były moszczone przycinanymi na płasko belkami o grubości do ok. 20 cm. Dno wnętrza stanowiła podłoga z podwójnie i krzyżowo ułożonych desek. W ścianach na poziomie podłogi nie stwierdzono żadnych otworów. Dostęp do pomieszczenia musiał prowadzić od góry. Obecność elementów drewnianych wewnątrz obiektu, na ścianach i podłodze, wskazuje na przypuszczalną funkcję obiektu – chłodnię. O obecności takiego budynku na Rynku źródła pisane milczą.

Grafika: