Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Opowieści starego rynku – powiatowy konkurs dla dzieci i młodzieży

Do konkursu można zgłaszać samodzielnie wykonane prace fotograficzne, plastyczne, literackie czy prezentacje multimedialne. Warunek – ich temat musi wiązać się z częstochowskim Starym Rynkiem.

Konkurs kierowany jest do uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Częstochowy i regionu – ma zasięg powiatowy. Organizatorami są Muzeum Częstochowskie oraz Zespół Szkół Ekonomicznych.

Tematyka prac powinna być związana ze Starym Miastem w Częstochowie, a w szczególności:

 • z obiektem Muzeum Częstochowskiego – Starym Ratuszem – eksponującym pozostałości Ratusza Starej Częstochowy;
 • wystawą „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą", prezentowaną w Starym Ratusza;
 • zrewitalizowaną przestrzenią Starego Rynku, której ważnym elementem jest największa w mieście ekspozycja 15 rzeźb balansujących Jerzego Kędziory.

Konkurs zostaje ogłoszony w 4 kategoriach – fotograficznej, plastycznej, literackiej, historycznej:

 • konkurs fotograficzny „Kadr ze Starego Rynku";
 • konkurs plastyczny „Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie";
 • konkurs literacki „Opowieści Starego Ratusza";
 • konkurs historyczny na prezentację multimedialną „Przewodnik po wystawie stałej pt. «Historia Częstochowy – miasta nad Wartą»".

Konkurs będzie oceniany w następujących kategoriach wiekowych i tematycznych:

 • uczniowie klasy I–III szkoły podstawowej – konkurs plastyczny „Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie";
 • uczniowie klasy IV–VI szkoły podstawowej – konkurs plastyczny „Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie";
 • uczniowie klasy VII–VIII – konkurs fotograficzny „Kadr ze Starego Rynku"; konkurs plastyczny „Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie"; konkurs literacki „Opowieści Starego Ratusza"; konkurs historyczny na prezentację multimedialną „Przewodnik po wystawie stałej pt. «Historia Częstochowy – miasta nad Wartą»";
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych – konkurs fotograficzny „Kadr ze Starego Rynku", konkurs literacki „Opowieści Starego Ratusza"; konkurs historyczny na prezentację multimedialną „Przewodnik po wystawie stałej «Historia Częstochowy – miasta nad Wartą»".

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawiera regulamin. Więcej informacji na temat Starego Rynku i Starego Ratusza zawiera załącznik nr 1 do regulaminu. Szczegółowy opis poszczególnych kategorii zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.

Prace należy składać:

 • fotograficzne do 27.10.2021 r. – konkurs fotograficzny „Kadr ze Starego Rynku";
 • plastyczne do 27.10.2021 r. – konkurs plastyczny „Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie";
 • historyczne do 3.11.2021 r. – prezentacje multimedialne „Przewodnik po wystawie stałej pt. «Historia Częstochowy – miasta nad Wartą»";
 • literackie do 3.11.2021 r. – konkurs literacki „Opowieści Starego Ratusza".

Terminy, regulamin konkursu, karta zgłoszenia znajdują się na stronie Muzeum Częstochowskiego w zakładce EDUKACJA pod hasłem KONKURSY

 

na podst. informacji z Muzeum Częstochowskiego

u góry: fragment wystawy w muzealnej, podziemnej części szklanego pawilonu na Starym Rynku

Grafika: Opowieści starego rynku – powiatowy konkurs dla dzieci i młodzieżyOpowieści starego rynku – powiatowy konkurs dla dzieci i młodzieży