Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Plan pruski z ok. 1795 r. - sekcja I

Zamknij chmurkę
Informacja

Ratusz w Starej Częstochowie na fragmencie planu pruskiego z ok. 1795 r.
Zbliżenie sekcji pierwszej "Plan von einer in Ald Czenstochau belegenen Wusten Baustelle und einem Kruge"
W zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
Wybór kartografii - konsultacja historyczna: Amadeusz Szklarz-Habrowski IH PAN