Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

O projekcie

W 2019 r. na terenie Starego Rynku w Częstochowie rozpoczęto prace budowlane w ramach projektu miejskiego przy wsparciu unijnym oraz dofinansowaniu z budżetu państwa „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu" (projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na l. 2014–2020). Poprzedziły go badania wykopaliskowe prowadzone przez Iwonę Młodkowską-Przepiórowską w l. 2007–2012, które dostarczyły istotnych informacji o przeszłości Starego Rynku. Projekt rewitalizacji zakładał utworzenie strefy związanej z aktywnością kulturową. Jego efektem jest nowo powstały obiekt, który łączy pawilon Muzeum Częstochowskiego z kawiarnią. Nowy obiekt, który powstał na Starym Rynku w ramach wspomnianej wyżej inwestycji, Muzeum Częstochowskie włączyło w 2021 r. w swoje struktury. Jest to drugi obiekt naszego Muzeum, który posiada formę rezerwatu archeologicznego, prezentującego artefakty w miejscu ich odkrycia.
Do części ekspozycyjnej obiektu muzealnego prowadzą schody z siedziskami dla publiczności. Zejście to tworzy rodzaj amfiteatru z widokiem na relikty piwnic pierwszego częstochowskiego ratusza. Powstała dzięki temu przestrzeń wykorzystywana do realizacji projektów muzycznych, teatralnych, artystycznych. Towarzyszy im największa na świecie plenerowa galeria rzeźb balansujących artysty Jerzego Kędziory. Jest to 14 postaci balansujących nad płytą Rynku oraz 15 rzeźba – Częstoch, które tworzą kolekcję pod nazwą Teatrum – Igrce Częstocha. Niewątpliwą atrakcją jest fontanna sąsiadująca z budynkiem.

„Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na l. 2014–2020.
Wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski BUDO-MAX Sp.j., 
Żelbet-Montex Sp. z o.o., FUH Maciej Dobosz
Projekt: Tomasz Borowiecki TiM ARCHITEKCI S.C., Piotr Kędzierski ATTYKA 

 

„MAGIA STAREGO RATUSZA"
Zadanie współfinansowano ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 roku.
Zadanie obejmowało utworzenie internetowej platformy informacyjno-edukacyjnej www.staryrynek.muzeumczestochowa.pl promującej zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

Osoby biorące udział w projekcie:

 • Autorzy koncepcji platformy: Magdalena Wieczorek-Szmal, Maciej Kosiński, Wojciech Sowula
 • Współpraca: dr Łukasz Pabich, Gerta Bielińska, Małgorzata Szczęsna, Mariusz Grzyb, Agnieszka Ciuk-Koćwin, Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Amadeusz Szklarz-Habrowski IH PAN (wybór kartografii)
 • Korekta: Katarzyna Jezierska
 • Autor zdjęć eksponatów i architektury, edycja graficzna zdjęć, fotografia obrotowa 360/3D: Jacek Śliwczyński
 • Wykorzystano również zdjęcia z badań wykopaliskowych autorstwa Zbigniewa Przepiórowskiego oraz z Archiwum Muzeum Częstochowskiego
 • Tekst "Igrce Częstocha": Jerzy Kędziora
 • Opracowanie merytoryczne gry edukacyjnej „Stroje z XVII w.": Bożena Mszyca

Katalog eksponatów prezentuje zabytki pochodzące ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego i Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej. W katalogu wykorzystano wizerunki planów ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie:

 • Plan francuski z 1809 r.
 • Plan de la defense du fort de Czenstochowa par les... (zesp. 402, sygn. 523-7)
 • Plan rosyjski z ok. 1812 r.
 • Kwartirmajsterskoj Czasti Sztabskapitan Fitingof... (zesp. 402, sygn. 69-18)
 • Plan pruski z ok. 1795 r.
 • Zbliżenie sekcji pierwszej Plan von einer in Ald Czenstochau belegenen Wustel Baustelle und einem Kruger
 • Zbliżenie sekcji piątej Situations Plan von der Vogtei Czenstochau nach dem reduc'iren Maas...(zesp. 402, sygn. 209-33)
 • oraz ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
 • Szkicowy plan rękopiśmienny Częstochowy i fortyfikacji Jasnej Góry z czasów Księstwa Warszawskiego

 

Zadanie współfinansowano ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 roku w ramach zadania "Magia Starego Ratusza w Częstochowie"

 

Grafika:
Grafika:

Galeria