Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

A. Ratusz miejski

Na sztychu Jana Aleksandra Gorczyna widzimy obiekt umieszczony pośród zabudowy miejskiej. Jest dość obszerny, założony na rzucie zbliżonym do kwadratu, dwukondygnacyjny, z wysokim dachem dwuspadowym, z charakterystycznymi dla budowli publicznych sterczynami umieszczonymi w zwieńczeniu szczytów, o wyraźnych znamionach gotyckich. Od północy i być może od południa pierwsza kondygnacja okolona była podcieniem w postaci jednospadowego dachu, wspartego zapewne na słupach. Na sztychu dostrzec można również od wschodu pulpitowy daszek sięgający wysokości gzymsu, co może świadczyć, że ratusz posiadał dwukondygnacyjne galerie. Zapewne te drewniane elementy stanowiły dodatkowe przestrzenie niezbędne dla funkcjonowania handlu.
Odkryte w 2006 roku relikty obiektu murowanego z piwnicami, prezentowane w muzeum, odpowiadają ogólnemu opisowi budynku, a źródła historyczne dotyczące Ratusza na Starym Rynku można powiązać z fazami jego budowy, przebudowy i końcem funkcjonowania.

Grafika: