Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Główka fajki

Przedmiot Główka fajki
Numer inwentarza M.Cz.I 377a
Czas powstania okres nowożytny
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
Stary Rynek
Materiał glina wypalona
Lokalizacja na wystawie Gablota nr XIII

Fragment fajki glinianej