Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Sprzączka

Przedmiot Sprzączka
Numer inwentarza M.Cz.I 371a
Czas powstania okres nowożytny
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał stop matali kolorowych
Wymiary szer. 4,6 cm, dł. 6 cm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr IX

Ozdobna sprzączka do pasa