Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Półtorak koronny

Przedmiot Półtorak koronny, Polska, Zygmunt III Waza
Numer inwentarza M.Cz.III 7092 n
Czas powstania 1615, men. Bydgoszcz
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,290 g; 20,5 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: pięciopolowa tarcza herbowa pod Koroną, w otoku: SIGIS 3 DG (3) ∙REX∙PMDL

Rv.: jabłko królewskie 1_5, w otoku: ∙MONE∙NO _ ∙REG∙POL∙, herb Abdank Stanisława Warszyckiego podskarbiego wielkiego koronnego w latach 1610–1616.

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.