Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Półtorak koronny

Przedmiot Półtorak koronny, Polska, Zygmunt III Waza
Numer inwentarza M.Cz.III 7094 n
Czas powstania 1615, men. Bydgoszcz
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,004 g; 20,3 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: pięciopolowa tarcza herbowa pod Koroną, w otoku: SIGI [3 DG (3)] REX PMDL

Rv.: jabłko królewskie 1_5, w otoku: MONE NO _ REG POL, herb Abdank Stanisława Warszyckiego podskarbiego wielkiego koronnego w latach 1610–1616.

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.