Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

3 krajcary

Przedmiot 3 krajcary, Śląsk, Księstwo Karniowskie, Jan Jerzy
Numer inwentarza M.Cz.III 7108 n
Czas powstania 1615, men. Karniów
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał srebro
Waga i wielkość 1,452 g; 21,4 mm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr V

Av.: popiersie władcy, w otoku: IOHAN∙GEOR③D:G∙MAR∙BR∙

Rv.: pięciopolowa tarcza herbowa pod Koroną, w otoku: ∙GROS∙ARG∙III∙CRV∙615∙ Cp. – znak Caspra Hennemanna

Moneta ze skarbu odkrytego w 2015 r.