Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Czerpak

Przedmiot Czerpak
Numer inwentarza Nr inw. pol. 32/2012
Czas powstania wczesna epoka żelaza, kultura łużycka
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Krakowska 1, teren zespołu kościelno-klasztornego pw. św. Zygmunta
Materiał glina wypalona
Technika lepienie ręczne
Wymiary wys. 4,7 cm, średn. wylewu 10 cm, średn. dna 4 cm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr I

Fragment profilowanego czerpaka z taśmowatym uchem o powierzchniach gładzonych