Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Kościół pw. św. Barbary

W trakcie badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2015 r. przy zbiegu ulic Nadrzecznej i Jaskrowskiej odkryto fundamenty kościoła pw. św. Barbary, znanego ze źródeł pisanych, przedstawień ikonograficznych i kartograficznych. Przy kościele istniał cmentarz. Przetrwały jedynie jego fragmenty na zachód i południe od kościoła. Odsłonięto i przebadano kilkaset grobów oraz jam i wkopów zawierających ludzkie szczątki pochodzące z grobów zniszczonych po zakończeniu użytkowania cmentarza. Badania antropologiczne szczątków kostnych wykazały, że w wyeksplorowanej części cmentarza zostało pochowanych przeszło 3 tys. osób. Na terenie cmentarza odkryto także fundamenty kolejnego, nieokreślonego pod względem funkcji obiektu, oraz skarb monet srebrnych z XVII w.

Na podstawie zgromadzonych źródeł wiemy, że kościół pw. św. Barbary wzniesiono w XVI w. Funkcjonował jako obiekt sakralny do 1809 r. Początki cmentarza przykościelnego nie zostały natomiast precyzyjnie określone, wiadomo jedynie, że przestał funkcjonować w 1825 r.

Grafika: