Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Rak

Przedmiot Rak
Numer inwentarza M.Cz.I 375a
Czas powstania okres nowożytny
Miejsce znalezienia Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Materiał żelazo
Wymiary szer. 8,0 cm
Lokalizacja na wystawie Gablota nr III

Rak żelazny