Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Kuźnia

Kuźnia to budynek przeznaczony do prac kowalskich, a także miejsce do podkuwania koni. Wykonywano w nim narzędzia i przedmioty codziennego użytku.

Czy na częstochowskim Starym Rynku istniała kuźnia?

Przy ratuszu odkryto warstwę kulturową zawierającą węgle drzewne po spalonych i nadpalonych fragmentach drewna. W jej obrębie znaleziono liczne żużle, spieki, łupki żelazne z resztkami węgla drzewnego pochodzące z dymarek. Wspomniane elementy znajdowały się jedynie w obrębie opisanej warstwy, wyznaczającej granice obiektu – domniemanej kuźni. Obecność grudek stopów metali kolorowych występujących wspólnie z łupkami żelaza może świadczyć o funkcjonowaniu w tym miejscu także topni.

Grafika: