Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Kramy

Rynek to również miejsce codziennych targów oraz dorocznych jarmarków. W małych miasteczkach mogły istnieć jedynie wydzielone miejsca do handlu. Towar sprzedawano też w sieniach lub oknach domów. W średnich i większych miastach powstawały kramy, jatki, stragany, lub wykorzystywano zwykłe drewniane ławy i stoły, z których handlowano towarem. Były one zazwyczaj drewniane – tylko zamożne miasta stać było na wznoszenie kramów murowanych. Handlowano produktami żywnościowymi, odzieżowymi. Istniały jatki rzeźnicze, ławy chlebowe, kramy szewskie i krawieckie.

Jak było w Częstochowie? Brak informacji na ten temat w źródłach pisanych.

W trakcie badań wykopaliskowych na Starym Rynku, przy zachodniej ścianie Ratusza odkryto pozostałości wydłużonego budynku drewnianego na kamiennym fundamencie. Wspólne ścianki działowe, wylepiane gliną i pokryte wapnem, wydzieliły cztery niewielkie pomieszczenia. W dwóch z nich zachowały się podłogi drewniane, w pozostałych klepiska. Obiekt ten mógł funkcjonować od połowy XVII wieku, o czym informują nas odkryte w jego obrębie monety. Pełnił prawdopodobnie funkcję kramów.

Grafika: