Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Fajka

Item Fajka
Id no. M.Cz.I 357a
Period okres nowożytny
Place of discovery Częstochowa, Stare Miasto
ul. Nadrzeczna i Plac Bohaterów Getta, rejon skrzyżowania z ul. Jaskrowską (cmentarz przy reliktach fundamentów dawnego kościoła pw. św. Barbary)
Material glina wypalona
Location in exhibition Gablota nr XIII

Fragment fajki z plastycznym zdobieniem